مشتریان

مرکز طراحی بیوفرم در طی سال‌ها با مجموعه و برندهای زیادی همکاری داشته که در زیر تعدادی از آنها لیست شده‌اند. قابلیت و کیفیت کار خروجی خدمات و سرویس‌های بیوفرم باعث شده مجموعه‌های بزرگ و کوچک جهت راهبرد پروژه‌های خود به این مرکز اعتماد کنند.


شهرداری تهران
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
شهرداری مشهد
شرکت راه آهن شرقی بنیاد
بنیاد سینمایی فارابی
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی