درخواست استخدام در بیوفرم

آیا علاقه‌مندید به تیم طراحی و اجرایی بیوفرم بپیوندید؟ فرم زیر را با ذکر دقیق توانمندی‌ها و سوابق کاری و هنری خود تکمیل نموده و ارسال نمایید.
دقت کنید که آدرس و اطلاعات تماس ارائه شده صحیح باشند تا در صورتیکه توانمندی‌ها و تخصص‌ شما مناسب و مورد نیاز این مرکز بود امکان تماس با شما فراهم باشد.
توجه: دفتر مرکز طراحی بیوفرم در تهران بوده و موقعیت استخدام فقط برای ساکنین تهران می‌باشد.

مشخصات فردی


مشخصات تحصیلی و تخصصی